Allekirjoittaneen siirryttyä vuodenvaihteessa tehtävää kahden vuoden ajan ansiokkaasti hoitaneen Miika Sotikovin tilalle tulitoimikunnan puheenjohtajaksi lienee paikallaan tehdä lyhyt katsaus tulevan vuoden ampumakilpailutoiminnan järjestelyihin. Suuria muutoksia aiempiin vuosiin ei tule tapahtumaan, sillä kilpailutoimintaa tahdotaan pyrkiä pyörittämään hyväksi havaitulla kaavalla. Ampumatoiminnan päätavoitteina ovat harrastajamäärien kasvattaminen, kilpailutoiminnan asteittainen kehittäminen ja laajentaminen, yhteistyö MPK:n, puolustusvoimien sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja kansallisen tason kilpailumenestykseen panostaminen.

Vuoden 2019 kilpailukalenteri on varsin samankaltainen kuin aiempinakin vuosina. Kausi käynnistyy Kontiolahdella 26.1. järjestettävillä ilma-aseiden piirinmestaruuskilpailuilla. Kevättalvella vuorossa ovat jo perinteisiksi muodostuneet Joensuun Reserviläisten ja Outokummun reserviläisten järjestämät avoimet pienoispistoolikilpailut. Lumien toivottavasti jo alettua sulamaan huhtikuun puolivälissä ammutaan Ilomantsin 300 m perinnekiväärikilpailut, jotka ovat osa SM-karsintoja sekä ainoa mahdollisuus pohjoiskarjalaisille perinnekivääriampujille harjoitella oikeanpituiselta ampumamatkalta Keuruulla 18.–19.5. järjestettävien perinneaseiden SM-kilpailujen 300 m makuuammuntaan.

Toukokuussa kisakausi pyörähtää toden teolla käyntiin. Kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna kilpaillaan perinnekiväärin ja viimeisenä palveluskiväärin piirinmestaruudesta. Molemmat kilpailut järjestetään Outokummussa. Vielä määrittelemättömänä ajankohtana järjestetään myös SRA:n SM-karsintakilpailut. Kesäkuussa kilpailujen sarja jatkuu perinteisellä Amin Pytyllä Outokummussa ja palveluspistoolin piirinmestaruuskilpailuilla Liperissä. Heinäkuussa piirinmestaruuskilpailuiden osalta pidetään kesätauko.

Uutuutena tänä kesänä pyritään järjestämään jo monien vuosien ajan suunniteltu yhteiskilpailu Pohjois-Savon reservipiirien kanssa. Kilpailulajiksi on muodostumassa palveluspistooli ja kilpailupaikkakunnaksi Outokumpu. Kilpailun tarkka ajankohta on edelleen auki, mutta pyrkimyksenä on tapahtuman järjestäminen kesän 2019 aikana. Tavoitteena on järjestää haastekilpailu, jossa pohjoiskarjalaiset ja pohjoissavolaiset reserviläisampujat kilpailisivat keskenään sekä henkilökohtaisessa että joukkuekilpailussa. Pääpalkintona ovat kiertopalkinnot, joista tulevaisuudessa kilpaillaan vaihtovuosittain Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa järjestettävissä kilpailuissa. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin, kun ajankohta ja muut yksityiskohdat varmistuvat.

Toinen uudistus kuluvan vuoden kilpailutoiminnassa on 7,62-luokan lisääminen palveluskiväärikilpailuihin. Toive uuden luokan perustamisesta on tullut harrastajakentältä ja sen toivotaan lisäävän palveluskiväärikilpailujen osanottajamääriä. Monet ovat kokeneet palveluskiväärikilpailujen muuttuneen alkuaikojen ”jokamieskisoista” paljon rahaa vaativaksi kilpavarusteluksi, jossa perinteisillä AK-sukuisilla aseilla ei ole enää mitään pärjäämismahdollisuutta. Tämä on johtanut kiinnostuksen vähenemiseen palveluskiväärikilpailuja kohtaan, mikä on harmillista, sillä laji on erinomainen reserviläisen perusammuntataitojen ylläpitämiseen. Tulevissa kilpailuissa perinteisten 7,62 x 39 ja 7,62×51 mm kaliiperisten kiväärien omistajat voivat tulla kisaamaan omassa luokassaan. Koska monet ampujat tahtovat todennäköisesti kilpailla eri kivääreillä molemmissa kilpailuluokissa tullaan myös tähän antamaan mahdollisuus, sillä tavoitteena ei ole sulkea ketään kilpailuista ulos vaan lisätä mahdollisimman monen kiinnostusta ylläpitää ja parantaa kenttäkelpoisuuttaan ammuntaharrastuksen keinoin.

Samankaltaisen luokan lisääminen myös palveluspistooliammuntoihin on suunnitelmissa. Pistoolien laajemman mallivalikoiman ja sekä 9 mm-kaliiperin suosio sekä kilpailu- että perusmallisissa palveluspistooleissa vaikeuttaa kuitenkin uuden aseluokan yksityiskohtien määrittelemistä. Asian toteuttamismahdollisuuksien kartoittamista jatketaan kevättalven aikana tavoitteena luokan lisääminen palveluspistoolikilpailuihin jo kuluvan vuoden aikana. Mikäli luokka otetaan käyttöön, tullaan siitä tiedottamaan ampujia kilpailukutsujen yhteydessä.

Kesän kääntyessä lopuilleen järjestetään vielä kahdet piirinmestaruuskilpailut. Elokuun ensimmäisenä päivänä kilpaillaan perinnepistoolin piirinmestaruudesta ja 9. – 10.8. isopistoolin, pienoispistoolin ja pistoolipika-ammunnan piirinmestaruuksista. Kaikki kilpailut järjestetään jo totutusti Outokummun Salmijärven pistooliradalla.

Syksyn 2019 kilpailuaikatauluja ei ole vielä varmistettu, mutta se tiedetään, että luvassa ovat perinteiset Pohjois-Karjalan reserviläisten rk-kilpailut, SRA:n piirinmestaruuskilpailut, Rääkkylän avoimet perinnekiväärikilpailut ja joulukuussa Liperin kinkkukilpailut. Tarkemmat tiedot tulevat päivittymään tulitoimikunnan nettisivujen vuoden 2019 kilpailukalenteriin sekä Karjalan Poikien internet-sivuille. Ainakin Rääkkylän perinnekiväärikilpailujen osalta pyrkimyksenä on aikaistaa kilpailujen ajankohtaa perinteisestä marraskuun puolivälistä todennäköisesti lokakuun alkuun. Tämä johtuu kiinnostuksen kasvusta kilpailuja kohtaan. Vuoden 2018 kilpailuissa kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan kisoihin, koska ampuma-aikojen rajoitukset ja nopeasti pimenevä marraskuun ilta mahdollistivat vain kahden erän ja 16 kilpailijan maksimiosanottajamäärän. Kilpailun ajankohdan aikaistamisella pyritään siihen, että tarvittaessa kolmannenkin erän järjestäminen olisi mahdollista.

Pohjois-Karjalan ampumaratatilanne muodostaa edelleen merkittävän haasteen kilpailutoiminnan järjestelyille. Uusi maakuntakaava ei tarjoa tilanteeseen merkittävää parannusta, mutta varovaista kehitystä on tästä huolimatta havaittavissa. Erityisesti Hammaslahden ampumaradan kehitystyö helpottanee tulevaisuudessa Joensuun seudun harrastajien lähes kestämättömäksi muodostunutta ratatilannetta. Lisäksi se saattaa mahdollistaa perinnekivääriampujille 300 m harjoitus- ja kilpailumahdollisuudet muuallakin kuin Ilomantsissa. Toivottavasti myös Kiteen AIMO-ratahankkeeseen onnistutaan takaamaan lähiaikoina riittävä rahoitus. Valmistuessaan ampumakeskus toisi runsaasti kaivattua ratakapasiteettia maakuntaamme mahdollistaen suurempienkin kisatapahtumien järjestämisen. Tällä hetkellä keskeisin maakuntamme ampumaradoista on Outokummun Salmijärvi, jossa järjestetään jo noin 80 % kilpailutapahtumista. Salmijärvi tarjoaa kilpailutoiminnalle hyvät puitteet, mutta tulevaisuudessa vastuun jakaantuminen tasaisemmin tapahtumien organisoinnissa olisi kuitenkin suotavaa.

Tulitoimikunnan päätiedotuskanavana säilyvät myös vuonna 2019 tulitoimikunnan nettisivut osoitteessa tulitoimikunta.fi. Piirien Karjalan Pojat-sivuja pyritään vuoden kuluessa kehittämään siten, että niihin saataisiin lisättyä tulitoimikunnan oma osio, jonka kautta piirien ampumatoimintaa koskeva tiedotuskin pystyttäisiin tulevaisuudessa järjestämään yhden sivuston kautta. Tällöin tarve erillisille nettisivuille poistuisi. Siirron onnistuessa tullaan siitä tiedottamaan piirien jäsenistölle laajalti ennen tulitoimikunta.fi-sivuston lakkauttamista.

Ilmoittautuminen eri lajien SM-kilpailuihin toimii vuonna 2019 edellisvuosien tapaan. Osoitteesta tulitoimikunta.fi löytyvät eri lajivastaavien yhteystiedot. Kunkin lajin SM-kilpailuihin haluavat ilmoittautuvat lajivastaaville, joka puolestaan ilmoittaa lähtijät piiritoimistolle. Kisailmoittautumisten aikatauluista tiedotetaan jäseniä sähköpostitse sekä tulitoimikunnan ja Karjalan Poikien nettisivujen kautta. SM-kilpailujen kilpailukalenteri löytyy RESULin sivuilta osoitteesta https://resul.fi/kilpailut/kilpailukalenteri-2019/. Mikäli kilpailuihin haluava tahtoo ilmoittautumisasioista lisätietoja voi hän ottaa yhteyttä lajivastaaviin tai tulitoimikunnan puheenjohtajaan.

Kilpailutoiminnan osalta vuosi 2019 tulee jälleen tarjoamaan monipuolisia tapahtumia. Toivon, että näemme mahdollisimman monen piiriemme jäsenen mukana kilpailuissa. Tavoitteena on lisäksi, että vanhojen veteraanien lisäksi kisapaikoilla nähtäisiin myös mahdollisimman monia uusia kasvoja, sillä ilman uusia harrastajia ei mikään urheilulaji pysy elinkelpoisena kovinkaan kauan. Tulitoimikunta pyrkii pitämään pohjoiskarjalaiset reserviläisampumaharrastajat mahdollisimman hyvin tietoisina ampumatoiminnan järjestelyistä ja tapahtumista. Mikäli jäsenille kuitenkin herää kysymyksiä tai kehitysehdotuksia eri lajien tai tapahtumien suhteen voi yhteyttä ottaa tulitoimikunnan lajivastaaviin tai allekirjoittaneeseen. Kentältä tuleva palaute on tärkeä tekijä ampumatoiminnan kehittämisessä ja siihen pyritään aina mahdollisuuksien mukaan vastaamaan.

Hyvää kilpailukautta 2019 kaikille toivottaen

Jarkko Koukkunen

Puheenjohtaja, tulitoimikunta

Lajivastaava, perinneaseammunta ja reserviläisammunta