Perinnease-ammunta

Perinneasekilpailujen tarkoituksena on, paitsi perinteisten sotilaskivääri- ja pistoolilajien säilyttäminen vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ”jokamiehen” lajeina, myös kaikenikäisten reserviläisten perusampumataidon kehittäminen.

Palvelusammunta

RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa ammuttava palvelusammunta vastaa ammunnan kulultaan PEmaav-os pak JV 02:02 (9.1.2004 alkaen) ammuntoja kiväärillä ja pistoolilla. Poikkeuksia on lähinnä aseen määrittelyssä, sarjoissa ja tulosten kirjaamisessa.

SRA

Sovelletun reserviläisammunnan tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten tilanteenmukaista ampumataitoa käyttäen nykyaikaisia palvelusaseita tai niiden kertatuliversioita. Jokaiseen ampumasuoritukseen laaditaan ampumatehtävä, jossa ampuja joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla. Ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä tai sijoittelua ei ole vakioitu, vaan maalit sijoitetaan tilannekuvauksen mukaisesti ottaen huomioon radan olosuhteet. Ampujan saavuttama tulos muodostuu ampujan saavuttaman osumapistemäärän ja suoritukseen käyttämän ajan suhteesta. Kilpailujen lopputulokset lasketaan sääntöjen kuvaamalla tavalla niin, että eri sarjojen tulokset ovat vertailukelpoisia.

SRA:ssa otetaan huomioon ampumatekniikoissa sekä välineistössä tapahtuva yleinen kehitys sopeuttaen lajia tarvittaessa muuttuneiden tekijöiden mukaiseksi.

SRA:ssa järjestetään koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja. Ampujien taidot mitataan kilpailuissa, joihin suunnitellaan aina kilpailukohtaisesti erilaiset ampumasuoritukset. SRA-toimintaan osallistuvilta ampujilta sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestäjiltä edellytetään riittävää tieto- ja taitotasoa ampumalajista. Tämän saavuttamiseksi tarvittava koulutusmenettely määritellään jäljempänä. Määrämuotoinen koulutusvaatimus on välttämätön ampumaturvallisuuden sekä tehtäväsuunnittelun tason varmistamiseksi.

SRA Sissicup 3/2014 Liperi video