Perinnease-ammunta

Perinneaseampumalajien tarkoituksena on säilyttää perinteiset sotilaskivääri- ja sotilaspistoolilajit osana reserviläistoimintaa. Perinneaselajit ovat lisäksi hyvä tapa ylläpitää perusammuntataitoja. Pohjois-Karjalassa perinneaseammunta on jo kauan ollut yksi pääampumamuodoista ja piireillä on ollut vuosittain vahva edustus kansallisenkin tason kilpailuissa.

Perinneaseammuntaa voidaan harrastaa joko pistoolilla tai kiväärillä. Perinnekivääriluokkia on useita, mutta perinnekiväärin laaja määritelmä on avotähtäimillä varustettu, mallinmukainen sotilaskivääri, jonka toimintaperiaatteena on lippaallinen kertatuli. Kiväärin kantohihna on oltava kiväärimallin mukainen. Esimerkiksi suomalaisvalmisteisissa perinnekiväärimalleissa hihnan on oltava Suomen puolustusvoimissa käytetyn mallin mukainen. Hihnan käyttö apuna ammunnassa on kaikissa perinnekiväärilajeissa sallittua ja suositeltavaa, sillä hihnatuesta on huomattavasti apua verrattuna hihnatta ampumiseen.

Pohjois-Karjalassa perinnekivääriammunta on ollut jo alkuajoistaan viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien ollut varsin suosittua. Piirinlaajuisia kilpailuja kiväärilajeissa järjestetään vuodessa vähintään kolme, joiden tulosten perusteella ratkaistaan piirien edustajat jokakeväisiin perinneaseiden SM-kilpailuihin sekä jokasyksyisiin pystykorvakiväärien SM-kilpailuihin. Suosituin perinnekiväärilaji Pohjois-Karjalassa on 30 laukauksen makuuammunta erilaisilta ampumamatkoilta. Perinnekiväärilajeja ovat myös 150 metrin 10 + 10 + 10 laukauksen kolmiasentoammunta sekä 100 metrin 10 + 10 laukauksen kaksiasentoammunta. Osa yhdistyksistä järjestää perinneaseilla myös erilaisia yhdistysten sisäisiä kilpailuja.

Perinnepistooli on yleismääritelmältään kaliiperiltaan vähintään 7 mm palvelus- tai sotilaskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai revolveri. Aseen on oltava mallinmukainen ja sen laukaisuvastuksen on kestettävä vähintään 1 kg:n paino. Perinnepistoolikilpailuissa määriteltyinä aseluokkina käytetään joko avointa perinnepistoolimallia tai Suomessa käytössä ollutta perinnepistoolimallia. Pohjois-Karjalan reserviläispiirien viime vuosien perinnepistoolikilpailuissa luokkana on yleensä ollut avoin perinnepistoolimalli, mutta tästä huolimatta Suomessa käytössä olleilla pistooleilla on kilpailijoiden keskuudessa lähes täydellinen suosio niiden helpon saatavuuden ja tuttuuden takia.

Perinnepistoolikilpailuita Pohjois-Karjalassa järjestetään keskimäärin vain yhdet vuodessa. Näiden piirinmestaruuskilpailujen tulosten perusteella valitaan perinnepistoolilajien SM-kilpailuedustajat. Lajeina perinnepistooliammunnassa ovat 25 metrin koulu- ja kuvioammunta sekä 50 metrin ammunta. Pohjois-Karjalassa järjestetään yleensä vain kahden ensin mainitun lajin kilpailuja, mutta SM-tason menestystä maakuntamme reserviläisampujat ovat saavuttaneet kaikissa kolmessa lajissa.

Vaatetuksena perinneaseammunnassa ei saa käyttää rata-ammuntavarusteita. Sotilasvaatetuksesta sallittuja ovat vain puolustusvoimien maastopuvut M91 ja M05. Aiemmin monet perinneampujat suosivat perinteisiä asepukuja, kuten M36, kilpailuvarusteinaan, mutta johtuen puolustusvoimien uusista säännöksistä, joiden mukaan sen ampumaradoilla ei saa käyttää muita kuin edellä mainittuja armeijan maastopukuja, ei SM-kilpailuissa enää ole ollut mahdollista perinneasuja käyttää. Sarkavaatetus on kuitenkin suosittua ampujien keskuudessa jäykän materiaalinsa takia, joka tarjoaa tukevan ampuma-asennon. Sarkapuvut ilman kokardeja, arvomerkkejä ja muita sotilasmerkkejä ovat kilpailuissa sallittuja, koska ne eivät ole sotilaspukuja.

Perinneaseammuntalajit ovat erinomaista tutustumista reserviläisammuntaan. Näiden lajien kautta niin nuoret kuin vanhemmatkin harrastajat voivat tutustua perinteisiin sotilasaseisiin ja opetella niiden avulla ammunnan perustaitoja, joiden sisäistäminen helpottaa myös muiden ampumalajien oppimista. Pohjois-Karjalassa mahdollisuudet harrastaa perinneammuntaa ovat edelleen verrattain hyvät ja kilpailutoiminta vireää. Kaikkien perinneammunnasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä yhdistyksensä ampumavastaavaan sekä seurata kilpailukalenteria ja -kutsuja Karjalan Pojista, internetistä piirien sivuilta pkreservi.fi tai piirien tulitoimikunnan uusilta sivuilta tulitoimikunta.fi.

Palvelusammunta

RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa ammuttava palvelusammunta vastaa ammunnan kulultaan PEmaav-os pak JV 02:02 (9.1.2004 alkaen) ammuntoja kiväärillä ja pistoolilla. Poikkeuksia on lähinnä aseen määrittelyssä, sarjoissa ja tulosten kirjaamisessa.

SRA

Sovelletun reserviläisammunnan tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten tilanteenmukaista ampumataitoa käyttäen nykyaikaisia palvelusaseita tai niiden kertatuliversioita. Jokaiseen ampumasuoritukseen laaditaan ampumatehtävä, jossa ampuja joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla. Ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä tai sijoittelua ei ole vakioitu, vaan maalit sijoitetaan tilannekuvauksen mukaisesti ottaen huomioon radan olosuhteet. Ampujan saavuttama tulos muodostuu ampujan saavuttaman osumapistemäärän ja suoritukseen käyttämän ajan suhteesta. Kilpailujen lopputulokset lasketaan sääntöjen kuvaamalla tavalla niin, että eri sarjojen tulokset ovat vertailukelpoisia.

SRA:ssa otetaan huomioon ampumatekniikoissa sekä välineistössä tapahtuva yleinen kehitys sopeuttaen lajia tarvittaessa muuttuneiden tekijöiden mukaiseksi.

SRA:ssa järjestetään koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja. Ampujien taidot mitataan kilpailuissa, joihin suunnitellaan aina kilpailukohtaisesti erilaiset ampumasuoritukset. SRA-toimintaan osallistuvilta ampujilta sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestäjiltä edellytetään riittävää tieto- ja taitotasoa ampumalajista. Tämän saavuttamiseksi tarvittava koulutusmenettely määritellään jäljempänä. Määrämuotoinen koulutusvaatimus on välttämätön ampumaturvallisuuden sekä tehtäväsuunnittelun tason varmistamiseksi.

SRA Sissicup 3/2014 Liperi video